'मुख्यमंत्री' सौर कृषीपंप योजना अर्ज प्रक्रिया | Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana

Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana
Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana

मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना | Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana

शेतकरी बांधावानो आज आपण सौर कृषीपंप योजनाची अर्ज प्रक्रिया कशी करायची हे जाणून घेऊया. 

पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप नविन वीज जोडणी करिता अर्जाची प्रक्रिया

1.  महावितरणाच्या वेबसाइटवर https://www.mahadiscom.in/solar ऑनलाइन अर्ज करावा.

"Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana" वेबसाइटवर जाण्याकरीत येथे क्लिक करा

o    सध्याच्या कृषीपंपाकरिता नवीन वीज जोडणीसाठी पैसे भरणा करुन प्रलंबित असलेल्या अर्जदाराने फक्त काही आवश्यक फील्डउदा. अर्ज क्रमांकपैसे भरल्याची पावती क्रमांकमंजुरी क्रमांक आणि क्षमतेची मागणी इ. तपशील देणे अनिवार्य आहे.

o    नवीन अर्जदार (परंपरागत कृषीपंप नवीन वीज जोडणीसाठी पैशाचा भरणा केलेला नाही) सर्व फील्ड अनिवार्य आहेत म्हणून अर्ज काळजीपूर्वक भरावे.

2.  ए - 1 फॉर्मवर संपूर्ण माहिती भरावीे सोबत (कागदपत्रांची प्रत अपलोड करावी)

o    7/12 उताराची प्रत

o    आधारकार्ड

o    कास्ट प्रमाणपत्र (एससी / एसटी लाभार्थींसाठी)

3.  अर्जदाराने ए - 1 फॉर्मवर व घोषणापत्रावर सही करणे अनिवार्य आहे.

4.  ऑनलाइन ए - 1 फॉर्म प्राप्त झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आतसर्वेक्षण केल्यानंतर फील्ड ऑफिसमधून डिमांड नोट जारी केले जाईल. जर काही विसंगती आढळली तर त्यानुसार अर्जदाराला कळविण्यात येईल.

5.  डिमांड नोट देय झाल्यानंतर 'Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana' लाभार्थी एजन्सीचे नाव सादर करेल / देईल (केवळ 25000 निविदासाठी लागू आहे).

6.  प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदारांना एसएमएसद्वारे कळविण्यात येईल

लाभार्थींसाठी महत्वाची सुचना

1.  Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana खालीलप्रमाणे नविन तसेच प्रलंबित अर्जदार पात्र राहतील.

2.  पैसे भरुन प्रलंबित असलेले अर्जदार (मार्च 2018 पूर्वी ज्यांना एचव्हीडीएस योजनेमध्ये 2.5 लाखांहून अधिक रकमेच्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे.)

3.  31.03.2018 नंतर सर्व पैसे भरुन प्रलंबित असलेले अर्जदार.

4.  01.01.2019 पासून कृषी पंपासाठी सर्व नवीन अर्जदार.

5.  2.5 लाखापेक्षा कमी रकमेच्या पायाभूत सुविधा लागणाऱ्या एचव्हीडीएस मधील पैसे भरुन प्रलंबित असलेला व या योजनेमध्ये सहभाग घेण्यास इच्छुक असलेला अर्जदार.

 लाभार्थी निवडीसाठी पात्रता निकष

  •   सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे असे सर्व शेतकरी. मात्र अशा शेतकऱ्याकडे पारंपारिक पध्दतीने विद्युत जोडणी झालेली नसावी.
  •   एकरापर्यंत शेतजमीनधारक शेतकऱ्यास 3 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत सौर कृषीपंप व 5 एकरापर्यंत जास्त शेतजमीन धारकास शेतकऱ्यास 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषीपंप देय आहे.
  •  राज्यातील पारंपारिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी
  •    विद्युतीकरणासाठी वन विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी महावितरण कंपनीकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसै भरुन ही प्रलंबित असणाऱ्या ग्राहकांपैकी / शेतकऱ्यांपैकी ज्यांना नजीकच्या काळात विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नाही असे शेतकरी.
  •          अतिदुर्गम भागातील शेतकरी.
  •         महाराष्ट्र शासनाच्या सिंचन योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी.
  •          वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळेनदी / विहिर / बोअरवेल यांचे शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरी या योजनेत पात्र राहतील.
  •          सदर योजनेअंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकडून 10 टक्के व अनुसूचित जातीच्या / अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरिता 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा म्हणून लाभार्थ्यास भरणे अनिवाय आहे.
  •          अटल सोलर योजनेमध्ये अर्जदाराने आधी लाभ घेतलेला नसावा.
Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana

Post a Comment

0 Comments